پیوندهای مهمSearch
اخبار: English
پرسشنامه نظر خواهی

مدیریت کتابخانه پژوهشگاه هواشناسی سعی دارد با بهره گیری از نظرات و رهنمودهای کارشناسان و صاحبنظران گرامی و کلیه اعضا و کاربران محترم کیفیت ارائه خدمات کتابخانه را ارتقاء بخشد. لذا، خواهشمند است با تکمیل این پرسشنامه ما را از نظرات و آراء خویش بهره مند سازید.

نام و نام خانوادگی (درصورت تمایل):
تلفن تماس (درصورت تمایل):
پست الکترونیکی (درصورت تمایل):
سطح تحصیلات*:
رشته تحصیلی*:
شغل*:
۱. کتب تخصصی کتابخانه چقدر نیاز شما را تأمین می‌کند؟
۲. مجلات تخصصی کتابخانه چقدر نیاز شما را تامین می‌کند؟
۳. بانک‌های اطلاعاتی کتابخانه چقدر نیاز شما را تامین می‌کند؟
۴. منابع الکترونیک (کتب و مجلات) کتابخانه چقدر نیاز شما را تامین می‌کند؟
۵. جایگزینی کتب و مجلات الکترونیک بجای انواع چاپی آنها را چقدر مفید می‌دانید؟
۶. چقدر از امکانات دیداری- شنیداری کتابخانه استفاده می‌کنید؟
۷. چقدر لوح‌های فشرده کتابخانه نیاز شما را تامین می‌کند؟
۸. سقف تعداد کتب مجاز برای امانت مناسب است؟
۹. چقدر از نحوه ارائه خدمات میز امانت رضایت دارید؟
۱۰. چقدر از نحوه اطلاع رسانی رضایت دارید؟
۱۱. چقدر از نحوه بهره برداری از اسناد رضایت دارید؟
۱۲. چقدر از نحوه سفارش و تامین منابع کتابخانه رضایت دارید؟
۱۳. چقدر از نحوه دریافت خدمات تکثیر رضایت دارید؟
۱۴. کیفیت دریافت خدمات کتابخانه از طریق وب سایت؟
۱۵. سهولت جستجوی منابع کتابخانه از طریق وب سایت؟
۱۶. آیا مجموعاً از نحوه عملکرد و همکاری کارکنان کتابخانه رضایت دارید؟
عبارت کنترلی*: لطفاً عبارت را در این کادر تایپ کنید:
تصویر خوانا نیست؟ تغییر تصویر
* وارد کردن اطلاعاتی که با این علامت مشخص شده‌اند، الزامی است.