پیوندهای مهمSearch
اخبار: English
اخبار

اولین همایش ملی بحران آب و مدیریت آن در مناطق خشک ایران در تاریخ۱۳ آبان ۱۳۹۴ تا ۱۴ آبان ۱۳۹۴ توسط دانشگاه یزد و تحت حمای2015/10/18

...

شرح خبر

همـایش ملـی مصرف بهینه آب در صنعت چالش‌ها و راهکارها در تاریخ۱۹ آبان ۱۳۹۴ تا ۲۰ آبان ۱۳۹۴ توسط دانشگاه اصفهان و تحت حمای2015/10/18

...

شرح خبر

انتشار کتاب محافظت از یخبندان در کشاورزی2015/06/22

معرفی کتاب محافظت از یخبندان در کشاورزی دسته: این کتاب محافظت از یخبندان در کشاورزی (اصول، کاربردها و صرفه اقتصادی) از سوی سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) و انتشارات دانشگاه ...

شرح خبر

انتشار کتاب از دیدبانی تا شبیه سازی2015/06/22

کتاب از دیدبانی تا شبیه سازی (مقدمه ای مفهومی بر مدلسازی وضع هوا و اقلیم) با ترجمه دکتر محمد رحیمی عضو هیات علمی دانشگاه سمنان و یکی از اعضای فعال انجمن علمی هواشناسی ایران به مرحله انتشار رسید. این ...

شرح خبر

انتشارات کتاب مجموعه ی اقلیم شناسی(مبانی، تکنیک، ایران)2015/06/22

به اطلاع کلیه علاقمندان به دانش هوا و اقلیم شناسی می رساند کتاب مجموعه ی اقلیم شناسی (مبانی، تکنیک، ایران)، مؤلف جناب آقای سعدون سلیمی توسط انتشارات فرهنگ آراه چاپ و منتشر شده است ...

شرح خبر

  1   2  3  4  5  6  7  ... Next