پیوندهای مهمSearch
اخبار: English

رکورد

عنوان - پديدآور - وضعيت نشر

۱

گرم شدن کره زمين و بحران محيط زيست/ تاليف احمد مصدق.- تهران: علم کشاورزي ايران، ۱۳۸۹.

۲

 تجارت بين‌المللي و تغييرات اقليمي جنبه‌هاي اقتصادي، قانوني و سازماني/ [تهيه‌کننده] بانک جهاني؛   ترجمه و تدوين علي‌اکبر زارعي، ماندانا بهادري‌فر، عبداله باقري‌نشاني (مرکز ترويج و توسعه تکنولوژي هراز) ؛ [براي] سرو گستر سبز شمال..- تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي، ۱۳۸۹.

۳

اصول مديريت کيفيت هوا/ نويسنده روجرد. گريفين؛ مترجمان احمد جنيدي‌جعفري ... [ و ديگران ]..- تهران: خانيران، ۱۳۸۹.

۴

توزيع‌هاي احتمال= Probability distributions/ تاليف مهدي نفر.- اصفهان: آموخته، ۱۳۹۰.

۵

داده‌کاوي پيشرفته: مفاهيم و الگوها/ جمال شهرابي، علي ذوالقدرشجاعي.- تهران: جهاد دانشگاهي، واحد صنعتي اميرکبير، ۱۳۸۸.

۶

فيزيک حرارت و امواج/ تاليف جواد ميرشاه‌ولد.- تهران: فرهيختگان دانشگاه :  دانشگاه آزاد اسلامي(قزوين)، ۱۳۸۹.

۷

گرد و غبار بيابان در سامانه‌ي جهاني/ تاليف ا.اس گائودي، ان.جي ميدلتون؛ مترجم داريوش ياراحمدي..- خرم‌آباد ؛ اراک: دانشگاه لرستان : نشر نويسنده، ۱۳۹۰.

۸

جغرافياي ايرانگردي/ مولفان افشين شهام، هيلدا دادفر.- تهران: طراوت، ۱۳۸۸.

۹

شيمي آب (رشته شيمي)/ حسين آقايي.- تهران: دانشگاه پيام نور، ۱۳۹۱.

۱۰

منابع آلاينده هوا و اثر آن بر محيط زيست/ حسين عليدادي؛ [براي] معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد..- مشهد: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي‌درماني مشهد، ۱۳۹۰.

۱۱

ليمنولوژي کاربردي/ مولف جلال ولي‌الهي.- تهران: صالحين، ۱۳۸۷.