پیوندهای مهمSearch
اخبار: English

1-هواشناسی (همدیدی - دینامیکی)/ تالیف هوشنگ قائمی، علی رضا محب‌الحجه، مجيد آزادی، فرامرز خوش‌اخلاق. تهران: انتشارات آب و هوا ، ‏‫‏۱۳۹۲.

2-آب و هواشناسی پزشکی: چگونه هوا و آب و هوا بر سلامت ما اثر می‌گذارند/ نویسنده پت توماس ؛ مترجم داریوش یاراحمدی.

محل نشر: خرم آباد: دانشگاه لرستان، 1392.

3-آب و هواشناسی جاده ای/رضا برنا. اهواز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز،1392.

4- آب و هواشناسی همدیدی/تالیف کمال امیدوار،ویراست 2.یزد: دانشگاه یزد،1392.
   
 5-فرج‌زاده، منوچهر، ‏‫،مبانی هواشناسی ماهواره‌ای/ منوچهر فرج‌زاده، نعمت‌الله کریمی. تهران: (سمت)، 1392‏‫.

6-ن‍وح‍ی‌، اح‍م‍د‏‫ ، مبانی هواشناسی و اقلیم‌شناسی/‏‫ نویسندگان احمد نوحی، قدرت‌اله خوانساری‌عتیق. تهران: انتشارات آب و هوا ، ‏‫۱۳۹۲.

7-محمدنیا قرایی، سهراب، مبانی هواشناسی هوانوردی/ تالیف و گردآوری سهراب محمدنیا‌قرائی ، سیروس محمدنیا‌قرائی. مشهد : سخن گستر‏‫، ۱۳۹۲.

8-هواشناسی و اقلیم‌شناسی کشاورزی گیاهان زراعی/ تهیه و تدوین سازمان جهانی هواشناسی؛ ترجمه جواد خوشحال‌دستجردی٬ مسعود مصطفوی‌دارانی. اصفهان : علم آفرین: پارس ضیاء‏‫٬ ۱۳۹۲.

9-هواشناسی و طبیعت‌گردی/نویسنده جعفر سپهری. تهران: بهشت‏‫، ‏‫۱۳۹۲
10-چگونه از محیط زیست خود محافظت کنیم/مترجم :حمیده دالایی.تهران:آراد کتاب، 1392.کتاب حاضر ترجمه بولتن سازمان هواشناسی جهانی ،شماره 975، سال 2007؟ تحت عنوان " We care for our climate " است.