پیوندهای مهمSearch
اخبار: English

 
  
‏سرشناسه : فرج‌زاده، منوچهر، ‏‫۱۳۴۴ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : آب و هواشناسی پزشکی/تالیف منوچهر فرج‌زاده،ویدا ودودی‌مفید.
‏مشخصات نشر : تهران: انتخاب ، ‏‫۱۳۹۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ۱ج.(بدون شماره‌گذاری).
‏شابک : 978-600-7326-24-4
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : انسان -- اثر اوضاع اقلیمی
‏موضوع : اقلیم‌شناسی پزشکی
-----------------------------------------
‏سرشناسه : ذوال‍ف‍ق‍اری‌، ح‍س‍ن‌، ‏‫۱۳۴۵ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : آب و هوای کره زمین/ تالیف حسن ذوالفقاری.
‏مشخصات نشر : کرمانشاه: دانشگاه رازی‏‫، ۱۳۹۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ش٬ ۳۰۰ص.‬: مصور٬ جدول٬ نقشه٬ نمودار.
‏فروست : دانشگاه رازی‏‫؛ ۳۲۳.
‏شابک : ‫‬‮‭978-600-5458-87-9
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه.
‏یادداشت : ‏‫نمایه.
‏موضوع : هوا‌شناسی -- ‏‫راهنمای آموزشی(عالی)‬
‏موضوع : اقلیم‌شناسی -- راهنمای آموزشی (عالی)
------------------------------------------
‏سرشناسه : زابلی، سعیده، ‏‫۱۳۶۳ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : راهنمای وضعیت آسایش آب و هوایی روزانه و ساعتی استان کرمان(به منظور گردشگری)/ مولفین سعیده زابلی، علی طاهری.
‏مشخصات نشر : کرمان : خدمات فرهنگی کرمان‏‫، ۱۳۹۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۲۰ص.‬: مصور(رنگی)، نقشه(رنگی)، جدول.
‏شابک : ‏‫‬‎978-600-285-082-9
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه.
‏موضوع : هواشناسی -- ایران -- ‏‫کرمان (استان)‬ -- ایستگاه‌ها
‏موضوع : هواشناسی -- ایران -- آمار
‏موضوع : ‏‫کرمان (استان)‬ -- جغرافیا
--------------------------------------------
‏سرشناسه : ک‍وچ‍ک‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ‏‫۱۳۲۶ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : کشاورزی ایران در گذار به تغییر اقلیم و گرمایش جهان/ تالیف علیرضا کوچکی، مهدی نصیری‌محلاتی، سرور خرم‌دل.
‏مشخصات نشر : مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، ‏‫۱۳۹۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۱۰ ص.‬
‏فروست : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد؛ ۶۲۸.
‏شابک : ‫‭978-964-386-301-2‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه:ص.۱۷۳. 
‏موضوع : فراورده‌های زراعی-- ایران -- عوامل اقلیمی
‏موضوع : فراورده‌های زراعی -- عوامل اقلیمی
‏موضوع : کشاورزی -- ایران -- بوم‌شناسی
‏موضوع : کشاورزی -- بوم‌شناسی
‏موضوع : هواشناسی کشاورزی
‏موضوع : تغییرات اقلیمی
-----------------------------------------
‏سرشناسه : ن‍وح‍ی‌، اح‍م‍د‏‫، ۱۳۲۱ -‬
‏عنوان و نام پديدآور : مبانی هواشناسی و اقلیم‌شناسی/‏‫ نویسندگان احمد نوحی، قدرت‌اله خوانساری‌عتیق.‬
‏مشخصات نشر : تهران: انتشارات آب و هوا ‏‫‬‏، ‏‫۱۳۹۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‬‏[۳۹۵] ص.: مصور، جدول، نقشه، نمودار.
‏فروست : انتشارات آب و هوا؛ ‏‫‬‏۱.
‏شابک : ‏‫‬‏۲۰۰۰۰۰ ریال‏: ‫‬‮‭978-600-7229-01-9
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫‬‏پشت جلد به انگلیسی: .Authers Ahmad Noohi, Ghadratallah K. Atigh. Foundations of meteorology & climatology
‏یادداشت : ‏‫واژه‌نامه.‬
‏یادداشت : ‏‫‬‏کتابنامه: ص. [۳۹۵].
‏موضوع : هواشناسی
‏موضوع : اقلیم‌شناسی
--------------------------------------------
‏سرشناسه : رم‍ض‍ان‍ی‌ گورابی، ب‍ه‍م‍ن‌،‏‫۱۳۴۰ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : مقدمه‌ای بر اقلیم کشاورزی گیلان/ تالیف بهمن رمضانی.
‏مشخصات نشر : رشت : کادوسان‏‫، ۱۳۹۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‬: مصور،جدول، نمودار. 
‏شابک : ‏‫دوره‬‏‫: ‏‫‬‭978-600-6779-11-9‬ ؛ ‏‫ج.۱‬‏‫: ‏‫‬‭978-600-6779-12-6‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏مندرجات : ج.۱. بادام زمینی
‏موضوع : هواشناسی کشاورزی-- ایران-- گیلان
‏موضوع : بادام زمینی-- ایران-- گیلان -- کشت و اصلاح
--------------------------------------------
‏عنوان و نام پديدآور : هواشناسی همدیدی - دینامیکی/ تالیف هوشنگ قائمی... [و دیگران].
‏مشخصات نشر : تهران: انتشارات آب و هوا ، ‏‫‬‏۱۳۹۳.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[ح]‬،‌ [۶۱۴]‬،‌I ص.‬: نقشه، جدول، نمودار؛ ۵/۲۱×۵/۲۸س‌م.
‏شابک : ‏‫‬‏۳۰۰۰۰۰ ریال‬‏‫‏‫‬‭978-600-7229-00-2 :
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : تالیف هوشنگ قائمی، علی رضا محب‌الحجه، مجيد آزادی، فرامرز خوش‌اخلاق.
‏يادداشت : ‏‫پشت جلد به انگلیسی : ‭Dynamic - synoptic meteorology.
‏موضوع : هواشناسی
‏موضوع : اقلیم‌شناسی -- الگوهای ریاضی
‏موضوع : آب و هوا
‏موضوع : اقلیم‌شناسی همدید
‏موضوع : هواشناسی دینامیک
--------------------------------------------

  ‏سرشناسه : رضا، معصومه، ۱۳۶۰-
‏عنوان و نام پديدآور : مدل‌سازی و پیش‌بینی سری‌های زمانی دمای ایستگاه‌های سینوپتیک استان فارس/ نگارش معصومه رضا.
‏مشخصات نشر : تهران: سبز رایان‌گستر‏‫، ۱۳۹۳.‭‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۱۲ ص.‭‬: مصور، جدول، نمودار.
‏شابک : ‏‫۱۰۰۰۰۰ ریال‭‬‏‫‬‭978-600-7057-69-8 :‭‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه.
‏موضوع : اقلیم‌شناسی همدید -- ایران -- فارس
‏موضوع : تغییرات اقلیمی -- ایران -- فارس -- آینده‌نگری
‏موضوع : تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی
‏موضوع : فارس -- اوضاع اقلیمی -- آمار
  -------------------------------------------------------------------------

 
‏سرشناسه : هادیانی، میر‌امید، ‏‫۱۳۵۰ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫هوا و اقلیم‌شناسی‮‬‏‫: ساختار اتمسفر، هواشناسی فیزیکی، دینامیک و سینوپتیک‮‬‏‫/ تالیف میرامید هادیانی، مجید رضایی‌بنفشه.‮
‏مشخصات نشر : قائم‌شهر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم‌شهر‏‫، ۱۳۹۳‏-‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‮‬‏‫: مصور (بخشی رنگی)، جدول( بخشی رنگی)، نمودار( بخشی رنگی).‮‬ 
‏شابک : ‏‫ج.۱‏‫‬: 978-964-10-0634-3
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه.‮‬
‏موضوع : هواشناسی
‏موضوع : اقلیم‌شناسی
 ------------------------------------------------------------------------------------

کتاب مدل های ارزیابی بیابان زایی(معیارها و شاخص ها) توسط آقایان دکتر غلامرضا زهتابیان، دکتر حسن خسروی و سرکار خانم مهندس ریحانه مسعودی در سال 1393 (انتشارات دانشگاه تهران) به چاپ رسیده است.
 لذا  کتابخانه ، تهیه و مطالعه این عناوین جدید را به محققان عزیز توصیه می نماید.