خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
- تهیه اطلس باد ایران با استفاده از مدل های پیش بینی عددی وضع هوا

- توسعه سامانه پیش­ بینی عددی وضع هوا از طریق پس­ پردازش آماری برونداد مدل WRF تا پنج روز برای کمیت­های هواشناسی سطح زمین

- کاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل در حوضه های آبریز استان خوزستان

- مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران

- پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ English

                                        همکاران در پژوهشکده هواشناسیردیف

نام

سمت

1

عباس رنجبر

رییس پژوهشکده / عضو هیأت علمی

2

مجید آزادی

عضو هیأت علمی

3

محمدباقر بهیار

عضو هیأت علمی

4

مژده پدرام

عضو هیأت علمی

5

راضیه پهلوان

کارشناس / امور تحصیلات تکمیلی

6

سحر تاج بخش

عضو هیأت علمی

7

سهیلا جوانمرد

عضو هیأت علمی

8

مریم حامدی

کارشناس داده

9

محمد خاکسار مقدم

کارشناس / امور مالی

10

لیلا عیوضی

کارشناس / دفتر ریاست

11

عارفه شایسته مجد

کارشناس / امور کارگزینی

12

مهدی رهنما

عضو هیأت علمی

13

محمد سوری لکی

کارشناس / فناوری اطلاعات

14

ندا شریعتمداری

کارشناس / روابط عمومی

15

فرحناز صبیری

مدیر امور مالی

16

ساویز صحت

عضو هیأت علمی

17

فاطمه صحرائیان

عضو هیأت علمی

18

بتول عمویی

دبیرخانه

19

ابراهیم فتاحی

عضو هیأت علمی/ معاون پژوهشی

20

زهرا قصابی

عضو هیأت علمی

21

میترا لاله

کارشناس / امور پروژه ها و قراردادها

22

مازیار مجدی

مدیر امور اداری

23

طیبه محمدیان

کارشناس / امور کارگزینی

24

محمد مرادی

عضو هیأت علمی

25

رقیه معصوم­ پور

کارشناس / کتابخانه

26

ضیاءالدین مینایی فرد

مسئول کارپردازی

27

شهرزاد ناهید

کارشناس ارشد پژوهشی

28

جواد نیکزاد

کارشناس / امور اداری

29

اکرم هدایتی

عضو هیأت علمی

30

غلامعلی وکیلی

کارشناس ارشد پژوهشی