خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
- تهیه اطلس باد ایران با استفاده از مدل های پیش بینی عددی وضع هوا

- توسعه سامانه پیش­ بینی عددی وضع هوا از طریق پس­ پردازش آماری برونداد مدل WRF تا پنج روز برای کمیت­های هواشناسی سطح زمین

- کاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل در حوضه های آبریز استان خوزستان

- مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران

- پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ English

تاریخ صدور: 2 دی ماه 1397


چکیده

میانگین بارش کشور از آغاز سال زراعی‌ جاری (ابتدای پاییز) تا دوم دی ماه 91.6 میلی متر بوده که نسبت به دوره مشابه بلندمدت و سال گذشته به ترتیب 47.6 و 222 درصد افزایش داشته است. میانگین استانی بارش در ایلام، خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد نسبت به دوره بلندمدت بیش از 100 درصد افزایش یافته است در حالیکه استان سیستان و بلوچستان با کاهش 75 درصدی بارش مواجه بوده است و تاکنون بدترین وضعیت بارش را در بین استان‌های کشور دارد.

پیش‌بینی می‌شود میانگین بارش کشور در فصل زمستان در محدوده نرمال تا کمتر از نرمال باشد. روند ماهانه بارش، کاهش تدریجی آن‌ را از دی تا اسفند 1397 نشان می‌دهد و به نظر می‌رسد بیشترین کاهش در اسفند ماه رخ دهد. بارش از هفته دوم دی ماه تا اوایل بهمن، به ویژه در جنوب غرب کشور متمایل به بیش از نرمال است که در مناطق سردسیر به شکل برف خواهد بود. احتمال نابهنجاری منفی دمای هوا در دی ماه بیش از دو ماه دیگر فصل زمستان است.

پیش­ بینی­ های بلندمدت توسط همکاران در «پژوهشکده اقلیم شناسی» تهیه و با جزیی تغییر در اینجا باز نشر می ­شود. چنانچه مایل به دیدن نقشه­ های بیشتر و با کیفیت بهتر هستید یا اطلاعات بیشتری می­ خواهید، به تارنمای این پژوهشکده در بخش پیوندها نگاه کنید.

وضعیت جاری
میانگین بارش کشور از آغار سال زراعی‌جاری تا دوم دی ماه 91.6 میلی متر بوده است که نسبت به دوره مشابه بلندمدت (62 میلی متر) و سال گذشته (28.4 میلی متر) به ترتیب 47.6 و 222 درصد افزایش داشته است. در این دوره بیشترین بارش در استان‌های ایلام ( 379)، خوزستان (262)، بوشهر (207) و کهگیلویه و بویراحمد (365) بر حسب میلی متر، رخ داده است که نسبت به میانگین دوره بلند مدت سی ساله، به ترتیب 171،139،123و 112.5درصد افزایش را تجربه کرده‌اند؛ این در حالی است که استان سیستان و بلوچستان با دریافت تنها 4.9 میلی متر بارش از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون، بیشترین کمبود بارش را در بین استان‌های کشور دارد و بارش آن نسبت به میانگین بلندمدت 75 درصد کاهش یافته است. بعد از سیستان و بلوچستان ، استان یزد با دریافت 13.6میلی متر بارش، کاهش 42 درصدی را نسبت به بلندمدت تجربه کرده است.

شکل 1- انحراف مجموع بارش (میلی متر) استان های کشور از ابتدای سال زراعی تا 2 دی ماه 1397 نسبت به دوره بلندمدت مشابه (از مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران)پیش‌بینی بارش

با وجود بارش‌های بیش از نرمال در فصل پاییز، انتظار داریم میانگین بارش کشور در فصل زمستان در محدوده نرمال تا کمتر از آن باشد.

روند بارش در زمستان به گونه‌ای است که از دی تا اسفند، بارش ماهانه به طور نسبی کاهش می‌یابد و بیشترین کاهش در اسفند مورد انتظار است. از هفته دوم دی ماه تا اوایل بهمن، بارش به ویژه در جنوب غرب کشور متمایل به بیش از نرمال پیش‌بینی می‌شود. بارش این دوره در مناطق سردسیر بیشتر به شکل برف خواهد بود. انتظار داریم در فروردین 1398، میانگین بارش کشور متمایل به بیش از نرمال باشد، این در حالی است که در استان‌های ساحلی خزر بارش کمتر از نرمال محتمل است.


شکل 2- پیش بینی انحراف بارش از میانگین بلندمدت در ماه های دی (بالا-چپ)، بهمن (بالا-راست)، اسفند (پایین-چپ) و فروردین 98 (پایین-راست) (از CFS v.2 پس پردازش شده)


پیش بینی دما

در زمستان، به جز دو منطقه جنوب غرب - غرب و دریای خزر که برای آنها کمترین نابهنجاری مثبت دمایی (از نیم تا یک درجه سلسیوس) پیش‌بینی شده است، سایر مناطق کشور با نابهنجاری بین 1 تا 2 درجه مواجه خواهند بود. در مقیاس ماهانه کمترین نابهنجاری مثبت از نیم تا یک درجه در دی و در جنوب غرب کشور مورد انتظار است. با توجه به پیش‌بینی بارش بیش از نرمال و شرایط دما در مناطق کوهستانی زاگرس غربی، انتظار می‌رود پهنه پوشش برف این مناطق بهبود یابد.

شکل 3- پیش بینی نابهنجاری دما در ماه های دی (بالا-چپ)، بهمن (بالا-راست)، اسفند (پایین چپ) و فروردین 98 (پایین-راست) بر حسب درجه سلسیوس نسبت به میانگین بلندمدت (داده ها از CFS v.2 با حذف اریبی)


مطابق پیش‌بینی بارش و دما، در شکل شماره 4 نابهنجاری بارش و دمای فصل زمستان 1397 نشان داده شده است:


شکل 4- پیش بینی نابهنجاری بارش (راست) و دما (چپ) برای فصل زمستان 1397 نسبت به میانگین بلندمدت (داده ها از CFS v.2 با حذف اریبی)

پیش‌بینی میانگین مدل‌های دینامیکی و آماری نشان دهنده تداوم فاز انسو در النینوی ضعیف تا پایان سال جاری است که بیانگر کم اثر بودن آن بر بارش فصل زمستان است.


شکل 5- پیش بینی دورپیوند النینو - نوسان جنوبی (انسو) برای فصل زمستان 1397 


توضیح
پیش بینی فصلی کشور در اولین هفته هر ماه صادر می شود و درستی آن برای سه ماهه اول حدود 70 درصد است.