خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
- تهیه اطلس باد ایران با استفاده از مدل های پیش بینی عددی وضع هوا

- توسعه سامانه پیش­ بینی عددی وضع هوا از طریق پس­ پردازش آماری برونداد مدل WRF تا پنج روز برای کمیت­های هواشناسی سطح زمین

- کاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل در حوضه های آبریز استان خوزستان

- مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران

- پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ English

تاریخ صدور: 4 تیرماه 1397

چکیده
از ابتدای سال زراعی (اول مهر 1396) تا سوم تیرماه 1397، به استثنای استان‌های واقع در شمال‌غرب و برخی استان‌های غربی که بارش نرمال تا بیش از آن دریافت کرده‌اند، در سایر استان‌ها به ویژه در جنوب‌غرب و جنوب کشور، بارش کمتر از نرمال بوده است. با اینکه بارش بهاری نسبت به سال گذشته و بلندمدت به ترتیب 36 و 27 درصد افزایش داشته است، اما بارش سال زراعی تاکنون به ترتیب 21 و 26 درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته و بلندمدت است.

پیش‌بینی می‌شود که بارش پاییزی بی‌تأخیر آغاز شود و مقدار آن در حد نرمال (میانگین بلندمدت) و تا بیش از آن در سطح کشور به ویژه در مناطق غربی باشد. با این شرایط انتظار داریم که فصل پاییز با خشکسالی هواشناسی مواجه نباشیم ولی به دلیل کمتر بودن سهم بارش نیمه اول پاییز نسبت به مجموع بارش سالانه، این افزایش تأثیر چندانی بر منابع آب در آغاز سال آبی نخواهد داشت و خشکسالی شدید آبشناسی همچنان ادامه می‌یابد. این واقعیت تلخ  لزوم برنامه ریزی دقیق‌تر را برای مدیریت تأمین و مصرف آب و انرژی در سطح کشور پر‌رنگ‌تر می‌کند. مطابق معمول در تابستان  به استثنای استان‌های ساحلی دریای خزر و جنوب-جنوب‌شرق، بارشی در سطح کشور نداریم. بارش‌ در استان‌های ساحلی دریای خزر و نوع موسمی آن در جنوب-جنوب‌شرق در حد نرمال  خواهد بود.

میانگین دمای هوا در تابستان امسال در غالب استان‌ها تفاوت چندانی با میانگین بلند مدت ندارد و تنها برای استان‌های واقع در جنوب‌شرق و شرق کشور حدود یک درجه سلسیوس بیش‌ از نرمال خواهد بود. 

پیش­ بینی­ های بلندمدت توسط همکاران در «پژوهشکده اقلیم شناسی» تهیه و با جزیی تغییر در اینجا باز نشر می­ شود. چنانچه مایل به دیدن نقشه­ های بیشتر و با کیفیت بهتر هستید یا اطلاعات بیشتری می خواهید، می­ توانید به تارنمای این پژوهشکده در بخش پیوندها نگاه کنید.

وضعیت جاری

از ابتدای سال زراعی جاری تا چهارم تیر، استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب با 72، 65، 65، 56 و 53 درصد، بیشترین کاهش بارش را در مقایسه با دوره مشابه بلندمدت متحمل شده اند (شکل 1). در این مدت استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان به ترتیب با 28، 25 و 11 درصد، بیشترین افزایش بارش را داشته‌اند.
شکل 1- پهنه بندی انحراف مجموع بارش (میلی متر) کشور از ابتدای سال زراعی تاکنون (اول مهر 1396 تا 3 تیر 1397) نسبت به میانگین بلندمدت دوره مشابه (از مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی کشور)

پیش بینی بارش

مدل‌های پیش‌بینی فصلی نشان‌گر بارش نرمال در استان‌های واقع در سواحل خزر و جنوب-جنوب‌شرق کشور است (شکل 2).شکل 2- پیش بینی ناهنجاری بارش کشور در تابستان 1397 نسبت به بلندمدت (داده پس پردازش شده CFS v.2)

پیش‌بینی بارش به تفکیک ماهانه برای چهار ماه تیر، امرداد، شهریور و مهر در شکل 3 آورده شده است. همان طور که مشاهده می‌شود، با آغاز پاییز بارش در سطح کشور و به ویژه در استان‌های واقع در حاشیه زاگرس متمایل به بیش از نرمال است.


شکل 3- پهنه بندی انحراف بارش از میانگین بلندمدت در ماه های تیر (بالا-چپ)، امرداد (بالا-راست)، شهریور (پایین-چپ) و مهر (پایین-راست) سال جاری (از CFS v.2 پس پردازش شده)

پيش بيني دما

در شکل 4 ناهنجاری میانگین دمای کشور در فصل تابستان نشان داده شده است که بیشتر در محدوده نرمال ولی در شرق و جنوب شرق تا یک درجه سلسیوس بیشتر از نرمال خواهد بود.


شکل 4- پیش بینی نابهنجاری دما در فصل تابستان 1397 نسبت به میانگین بلندمدت
        
(از داده های CFS v.2 پس پردازش شده)

نابهنجاری دما در مقیاس ماهانه برای ماه های تیر، امرداد، شهریور و مهر 1397 در شکل 5 دیده می شود.


شکل 5- پیش بینی نابهنجاری دما در ماه های تیر (بالا-چپ)، امرداد (بالا-راست)، شهریور (پایین-چپ) و مهر (پایین-راست) 1397 بر حسب درجه سلسیوس نسبت به میانگین بلندمدت (داده ها از CFS v.2 با حذف اریبی)

توضیح
پیش بینی فصلی کشور در پایان اولین هفته هر ماه صادر می شود و درستی آن برای سه ماهه اول حدود 70 درصد است.