خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
- تهیه اطلس باد ایران با استفاده از مدل های پیش بینی عددی وضع هوا

- توسعه سامانه پیش­ بینی عددی وضع هوا از طریق پس­ پردازش آماری برونداد مدل WRF تا پنج روز برای کمیت­های هواشناسی سطح زمین

- کاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل در حوضه های آبریز استان خوزستان

- مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران

- پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ English

تاریخ صدور: سوم شهریور 1397


چکیده
کمتر از یک ماه تا پایان سال زراعی 97-96، بارش کشور نسبت به میانگین بلندمدت 27.3 درصد کاهش را نشان می‌دهد. این کاهش در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد، بیش از 50 درصد است. به استثنای بخش‌هایی از شمال‌غرب، کاهش مقدار بارش در سایر نواحی کشور به ویژه استان‌های واقع در نیمه جنوبی زاگرس و سواحل دریای مازندران چشمگیر است. در برخی حوضه‌های آبریز جنوب‌غرب کشور، کمبود بارش نسبت به دوره بلندمدت بیش از 400 میلیمتر ‌است. این  امر بیانگر شرایط بسیار نگران کننده برای منابع آب منطقه در سال آبی آینده است.


بر اساس پیش‌بینی‌های بلندمدت سازمان هواشناسی کشور، خشکسالی ‌آبشناسی در دهه‌های آینده، این حوضه‌ها و اغلب مناطق کشور را به شدت تهدید می‌کند. با اینکه انتظار داریم بارش فصل پاییز در محدوده نرمال باشد و  تأخیری در شروع بارش ها نداشته باشیم، اما آینده‌نگری، کاهش بارش فصل زمستان را نسبت به بلند‌مدت نشان می‌دهد. در مجموع با توجه به کاهش شدید حجم ذخایر آب نسبت به سال گذشته، خشکسالی شدید آبشناسی پیش‌رو است. میانگین دمای کشور در شهریور قدری تعدیل شده است و در محدوده نرمال خواهد بود اما میانگین دمای پاییز حدود یک درجه سلسیوس بیش از نرمال مورد انتظار است. 


پیش­ بینی­ های بلندمدت توسط همکاران در «پژوهشکده اقلیم شناسی» تهیه و با جزیی تغییر در اینجا باز نشر می ­شود. چنانچه مایل به دیدن نقشه­ های بیشتر و با کیفیت بهتر هستید یا اطلاعات بیشتری می­ خواهید، به تارنمای این پژوهشکده در بخش پیوندها نگاه کنید.

وضعیت جاری
میانگین بارش کشور طی 11 ماه گذشته 166.3 میلی­متر بوده که 27.3 درصد نسبت به بلند‌مدت (228.6 میلی­متر) و 21.6 درصد نسبت به سال گذشته (212 میلی­متر) کاهش داشته است. بیشترین مقدار کاهش بارش در حوضه‌های آبریز جنوب و جنوب‌غرب کشور رخ داده است؛ به طوری ‌که استان‌های کهگیلویه ‌و ‌بویراحمد، چهارمحال ‌و ‌بختیاری و فارس به ترتیب با 295، 268 و 170 میلی­متر کاهش بارش در سال زراعی جاری مواجه شده‌اند که حاکی از وضعیت بحرانی منابع آب و حجم رواناب است. بیشترین کاهش نسبی بارش در سیستان‌ و ‌بلوچستان، هرمزگان، کرمان، فارس و کهگیلویه ‌و ‌بویراحمد به ترتیب با 74، 66، 66، 56 و 53 درصد نسبت به دوره مشابه بلندمدت رخ داده است. در این مدت تنها در استان های آذربایجان‌های ‌غربی و شرقی بارش بیش از نرمال (به ترتیب 25 و 21 درصد) بوده است (شکل 1).


   

 شکل 1- ناهنجاری مجموع بارش کشور از ابتدای سال زراعی جاری (اول مهر 1396) تا 3 شهریور 1397 نسبت به بلندمدت (از مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران)


پیش‌بینی بارش
میانگین بارش کشور در سه ماه مهر تا آذر 1397 در اغلب استان های کشور در محدوده نرمال پیش‌بینی می‌شود اما مقدار آن در غرب بیش از نرمال و در سواحل دریای مازندران و جنوب کشور کمتر از نرمال خواهد بود. در مقیاس ماهانه، بارش شهریور در سواحل شمال کشور اندکی کمتر از نرمال (مدل در دریای مازندران طبق معمول کاهشی فراتر از انتظار پیش‌بینی کرده است) و در سایر مناطق در محدوده نرمال خواهد بود.شکل 2- پیش بینی ناهنجاری بارش کشور از مهر تا آذر 1397 نسبت به میانگین بلندمدت (داده پس پردازش شده CFS v.2)


در مهر ماه، بارش غرب کشور به نرمال تا بیش از نرمال و در آبان ماه‌به بیش از نرمال گرایش دارد. اگر چه پیش‌بینی بارش آذرماه در بیشتر مدل‌ها هماهنگ نیست اما انتظار داریم که به استثنای مناطق جنوبی‌، بارش کشور در این ماه در محدوده نرمال باشد. در شکل‌های 2 و 3 نقشه‌های پیش‌بینی فصلی و ماهانه بارش درج شده است.


   

شکل 3- پیش بینی انحراف بارش از میانگین بلندمدت در ماه های شهریور (بالا-چپ)، مهر (بالا-راست)، آبان (پایین-چپ) و آذر (پایین-راست) سال جاری (از CFS v.2 پس پردازش شده)پیش بینی دما

طی ماه های مهر تا آذر، میانگین دما در بیشتر استان‌های کشور در محدوده نرمال است. در استان های شرقی دمای هوا از نیم تا یک درجه سلسیوس بیش از نرمال خواهد بود.شکل 4- پیش بینی نابهنجاری دمای کشور از مهر تا آذر 1397 نسبت به میانگین بلندمدت
        
(از داده های CFS v.2 پس پردازش شده)


در مقیاس ماهانه، دمای شهریور در محدوده نرمال و در برخی مناطق تا نیم درجه سلسیوس کمتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود. افزایش دما در مهرماه در مناطق شرقی تا دو درجه و در سایر مناطق تا یک درجه سلسیوس خواهد بود. در آبان ماه نابهنجاری دما بین نیم تا یک درجه سلسیوس مورد انتظار است و در ماه آذر نابهنجاری دما در شرق کشور تا دو درجه، در مناطق مرکزی بین نیم تا یک درجه و در غرب کشور در محدوده نرمال پیش‌بینی می‌شود.شکل 5- پیش بینی نابهنجاری دما در ماه های شهریور (بالا-چپ)، مهر (بالا-راست)، آبان (پایین-چپ) و آذر (پایین-راست) 1397 بر حسب درجه سلسیوس نسبت به میانگین بلندمدت (داده ها از CFS v.2 با حذف اریبی)

توضیح
پیش بینی فصلی کشور در اولین هفته هر ماه صادر می شود و درستی آن برای سه ماهه اول حدود 70 درصد است.