خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
  • كاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد و اجراي سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل  در حوضه های آبریز استان خوزستان
  • مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران
  • پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶ English

تاریخ صدور: چهارم دی ماه 1396

چکیده

به استثنای مناطق محدودی در شمال ‌غرب و جنوب، بارش کشور از ابتدای سال زراعی جاری (یکم مهر ماه) تا 4 دی ماه، بیش از 50 درصد نسبت به میانگین دوره مشابه بلندمدت (30 ساله) کاهش یافته ‌است. بیشترین کاهش به ترتیب در استان‌های خراسان جنوبی، قم، یزد، اصفهان، مرکزی، کرمان، سیستان و بلوچستان، تهران و چهارمحال و بختیاری و بین 80 تا 95 درصد رخ داده ‌است. کاهش بارش نسبت به دوره مشابه سال قبل  25 درصد است. بارش فصل زمستان به جز بخش‌هایی از سواحل دریای مازندران، کمتر از نرمال (میانگین 30 ساله) خواهد بود و کمبود ‌بارش ناشی از فصل پاییز، به صورت کم‌ بارشی انباشته تا پایان سال ادامه خواهد داشت. علاوه بر آن، توزیع بارش دارای ناهمگنی زمانی و مکانی خواهد بود. میانگین بارش کشور در هفته دوم دی به صورت کمتر از نرمال و در هفته سوم دی، در نوار شمالی کشور بیش از نرمال و در سایر مناطق، نرمال تا کمتر از نرمال خواهد بود. در  هفته چهارم دی نیز بارش کل کشور کمتر از نرمال پیش بینی می شود.

میانگین دمای دی ماه 1 تا 2 درجه سلسیوس بیش از نرمال پیش‌بینی می‌شود؛ به این صورت که در هفته‌های دوم و سوم بین 2 تا 3 درجه بیش از نرمال و در هفته چهارم با قدری تعدیل، 1 تا 2 درجه بیشتر از نرمال خواهد بود. انتظار می‌رود ماه بهمن با ناهنجاری منفی دما همراه باشد. میانگین دمای زمستان در حد نرمال تا یک درجه بیش از نرمال پیش‌بینی می‌شود. فعالیت نسبتا ضعیف سامانه‌های بارشی و ناهنجاری منفی دمایی، به شکل بالقوه می‌تواند موجب افزایش فراوانی تعداد روزهای  آلوده در کلان شهرها و شهرهای صنعتی در دو ماه آینده شود. بخشی از کم ‌بارشی‌ های ‌پاییز ناشی از لانینای متوسطی است که بیشینه فعالیت آن دی ماه خواهد بود. در مجموع، شرایط یاد شده مدیریت واقع بینانه منابع آب را برای بهار و تابستان سال آینده می طلبد.

پیش­ بینی­ های بلندمدت توسط همکاران در «پژوهشکده اقلیم شناسی» تهیه و با جزیی تغییر در اینجا باز نشر می­ شود. چنانچه مایل به دیدن نقشه­ های بیشتر و با کیفیت بهتر هستید یا اطلاعات بیشتری می خواهید، می­ توانید به تارنمای این پژوهشکده در بخش پیوندها نگاه کنید.

وضعیت جاری
از ابتدای سال زراعی جاری تا 4 دی ماه، میانگین بارش کشور 56 درصد کمتر از میانگین بلندمدت بوده است. کمبود بارش در حدود نیمی از استان‌های کشور بیش از 60 درصد است. خراسان جنوبی، قم، یزد و اصفهان با بیش از 90 درصد کاهش بارش، شرایط بسیار نامساعدی نسبت به سایر استان‌های کشور دارند. در همین بازه زمانی، کاهش بارش در استان تهران 81 درصد بوده است (شکل 1).


 شکل1- پهنه بندی انحراف مجموع بارش (میلی متر) استان های مختلف کشور از ابتدای سال زراعی تاکنون (اول مهر تا 4 دی 1396) نسبت به میانگین بلندمدت دوره مشابه (از مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی کشور)

پیش بینی بارش
شکل 2 پیش‌بینی ناهنجاری بارش زمستان 1396 را نشان می‌دهد؛ در مناطق به رنگ زرد به ترتیب احتمال وقوع بارش بیش از نرمال، نرمال و کمتر از نرمال 21، 34 و 45 درصد است. بارش فصل یادشده در محدوده نرمال تا کمتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود که کاهش در مناطق غرب و شمال‌شرق نسبت به سایر نواحی بیشتر است. بارش در سواحل خزر در حد نرمال خواهد بود. بارش فصل زمستان نمی‌تواند کمبود بارش سال زراعی را جبران کند.شکل 2-
پیش بینی بی هنجاری بارش در زمستان 1396 نسبت به بلندمدت
(نقشه تلفیقی مدل های ECMWF، MetOffice ،MeteoFrance ،NCEP)

بارش در ماه دی کمتر از نرمال (به استثنای بخش‌هایی از سواحل خزر که بیش از نرمال خواهد بود)، در بهمن و اسفند کمتر از نرمال و در فروردین 1397 در حد نرمال مورد انتظار است.شکل 3- پهنه بندی انحراف بارش از میانگین بلندمدت در ماه های دی (بالا-چپ)، بهمن (بالا-راست)، اسفند 1396 (پایین-چپ) و فروردین 1397 (پایین-راست) (از CFS v.2 پس پردازش شده)


پیش بینی دما
انتظار داریم که میانگین دمای زمستان در غرب و جنوب غرب بیش از نرمال و در سایر مناطق در حدود نرمال باشد (شکل 4).


        شکل 4- نابهنجاری دما در زمستان 1396 نسبت به بلندمدت
         (نقشه تلفیقی مدل های ECMWF، MetOffice ،MeteoFrance ،NCEP)شکل 5- پیش بینی نابهنجاری دما در ماه های دی (بالا-چپ)، بهمن (بالا-راست)، اسفند 1396 (پایین-راست) و فروردین 1397 (پایین-چپ) 1396 بر حسب درجه سلسیوس نسبت به میانگین بلندمدت (داده ها از CFS v.2 با حذف اریبی)

دمای دی ماه تا 1 درجه سلسیوس بیش از نرمال است و این افزایش در استان های واقع در نوار غربی کشور به بیش از 2 درجه سلسیوس می‌رسد. در بهمن ماه میانگین دما در حد نرمال تا یک درجه کمتر از آن خواهد بود. در اسفند دمای هوا در بیشتر مناطق در حدود نرمال پیش بینی می شود (شکل 5).

نمایه دورپیوندی

بیشینه ناهنجاری منفی دمای سطح آب اقیانوس آرام (در منطقه Nino 3.4) در ماه دی رخ می‌ دهد و پس از آن لانینا به تدریج ضعیف و در ماه اسفند وارد فاز خنثی می‌ شود. بخشی از کاهش بارش کشور در ماه های اخیر می‌تواند ناشی از لانینای متوسط یاد شده باشد.شکل 6- پیش بینی نمایه Nino 3-4 توسط مدل MRI-CPS2 همراه پس پردازش آماری تا بهار 1397

توضیح

پیش بینی فصلی کشور در پایان اولین هفته هر ماه صادر می شود و درستی آن برای سه ماهه اول حدود 70 درصد است.